Budujemy relacje biznesowe !
Stowarzyszenie zrzeszające firmy z siedzibą w Olsztynie i województwie warmińsko-mazurskim. Spotykamy się regularnie, budujemy relacje i wspieramy wzajemnie w rozwijaniu naszych biznesów