Monika Czarnecka

Edytuj Profil

Kancelaria Adwokacka Adwokat Monika Czarnecka

Kancelaria świadczy obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców, podmiotów gospodarczych, a także innych klientów indywidualnych. Zakres obsługi prawnej obejmuje prawo: cywilne, w tym roszczenia o zapłatę i postępowanie egzekucyjne, rodzinne, gospodarcze, handlowe, pracy, administracyjne, karne. Działalność kancelarii polega na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu pism, umów i innych dokumentów, a także na zastępstwie przed sądami cywilnymi, rodzinnymi, gospodarczymi, w postępowaniu egzekucyjnym, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz obrona w sprawach karnych, a także przed organami administracyjnymi i organami samorządowymi, sądami administracyjnym. Od 11.2017 r. Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstwa energetycznego z segmentu Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Od 06.2015 r. do 02.2019 r. pełniła funkcję zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce prawa handlowego. Od 02.2019 r. Przewodnicząca Rady Nadzorczej w spółce prawa handlowego.

Od 09.2016 r. mediator w Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Olsztynie. Adwokat Monika Czarnecka odbyła szkolenia w zakresie mediacji pozasądowych, negocjacji oraz polubownego załatwiania sporów. W maju 2016 r. ukończyła szkolenie bazowe z zakresu mediacji organizowane przez Polskie Centrum Mediacji. Adwokat Monika Czarnecka ukończyła Zawodowe Szkolenie Mediatorów przeprowadzone przez Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie i uzyskała tytuł Mediatora. W 2017 r. Adwokat Monika Czarnecka ukończyła specjalistyczne szkolenie z zakresu Mediacji Cywilnych i Gospodarczych uzyskując tytuł Mediatora Cywilno - gospodarczego. W maju 2017 r. adw. Monika Czarnecka uczestniczyła w seminarium "Konstruowanie ugód zawartych przed mediatorem w sprawach cywilnych i gospodarczych" organizowanym przez Stowarzyszenie Notariuszy RP pod patronatem honorowym Ministra Sprawiedliwości.

Od 04.2022 r. członek Stowarzyszenia Olsztyńskiej Grupy Wspierania Biznesu.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Monika Czarnecka

Kancelaria Adwokacka Adwokat Monika Czarnecka

Kancelaria świadczy obsługę prawną na rzecz klientów indywidualnych, przedsiębiorców, a także innych podmiotów gospodarczych. Zakres obsługi prawnej obejmuje prawo cywilne, w tym roszczenia o zapłatę i postępowanie egzekucyjne, prawo gospodarcze i handlowe, prawo administracyjne oraz prawo karne. Działalność kancelarii polega na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu pism, umów i innych dokumentów, a także na zastępstwie przed sądami cywilnymi , gospodarczymi, w postępowaniu egzekucyjnym oraz obrona w sprawach karnych, a także przed organami administracyjnymi i organami samorządowymi, sądami administracyjnym.

Od 11.2017 r. Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstwa energetycznego z segmentu Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Od 09.2016 r. mediator w Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Olsztynie. Odbyłam szkolenia w zakresie mediacji pozasądowych, negocjacji oraz polubownego załatwiania sporów.

Dąbrowszczaków 39/410, 10-061 Olsztyn