Monika Czarnecka

Edytuj Profil

Kancelaria Adwokacka Adwokat Monika Czarnecka

Kancelaria świadczy obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców, podmiotów gospodarczych, a także innych klientów indywidualnych. Zakres obsługi prawnej obejmuje prawo: cywilne, w tym roszczenia o zapłatę i postępowanie egzekucyjne, rodzinne, gospodarcze, handlowe, pracy, administracyjne, karne. Działalność kancelarii polega na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu pism, umów i innych dokumentów, a także na zastępstwie przed sądami cywilnymi, rodzinnymi, gospodarczymi, w postępowaniu egzekucyjnym, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz obrona w sprawach karnych, a także przed organami administracyjnymi i organami samorządowymi, sądami administracyjnym. Od 11.2017 r. Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstwa energetycznego z segmentu Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Od 06.2015 r. do 02.2019 r. pełniła funkcję zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce prawa handlowego. Od 02.2019 r. Przewodnicząca Rady Nadzorczej w spółce prawa handlowego.

Od 09.2016 r. mediator w Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Olsztynie. Adwokat Monika Czarnecka odbyła szkolenia w zakresie mediacji pozasądowych, negocjacji oraz polubownego załatwiania sporów. W maju 2016 r. ukończyła szkolenie bazowe z zakresu mediacji organizowane przez Polskie Centrum Mediacji. Adwokat Monika Czarnecka ukończyła Zawodowe Szkolenie Mediatorów przeprowadzone przez Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie i uzyskała tytuł Mediatora. W 2017 r. Adwokat Monika Czarnecka ukończyła specjalistyczne szkolenie z zakresu Mediacji Cywilnych i Gospodarczych uzyskując tytuł Mediatora Cywilno - gospodarczego. W maju 2017 r. adw. Monika Czarnecka uczestniczyła w seminarium "Konstruowanie ugód zawartych przed mediatorem w sprawach cywilnych i gospodarczych" organizowanym przez Stowarzyszenie Notariuszy RP pod patronatem honorowym Ministra Sprawiedliwości.

Od 04.2022 r. członek Stowarzyszenia Olsztyńskiej Grupy Wspierania Biznesu.