Bartłomiej Plewnia

Bartłomiej Plewnia

Edytuj Profil

Jestem członkiem/wolontariuszem olsztyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Prowadzę fanpage stowarzyszenia na Facebook-u i wspieram działania Zarządu. Na codzień pracuję w Departamencie Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Woj. Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Olsztynie

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Olsztynie

Misją PTSR jest poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym, zapewnienie im zgodnego ze standardami medycznymi dostępu do leczenia i rehabilitacji, tak aby mogli stać się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i prowadzić godne życie.

https://www.ptsr.olsztyn.pl/

ul. Augustowska 5A/24, 10-683 Olsztyn