Damian Przybyłowski

Edytuj Profil

Jestem radcą prawnym oraz autorem publikacji: „Przesłanki objęcia ubezpieczeniami społecznymi osób wykonujących pracę na podstawie umów nazwanych „umowami o dzieło” – analiza wybranego orzecznictwa” oraz „Odpowiedzialność odszkodowawcza pracownika w związku z nałożeniem na pracodawcę kary o charakterze administracyjnym”. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego oraz handlowego. Specjalizuję się w kompleksowej obsłudze prawnej Klientów korporacyjnych. 

ŚWIRBUTOWICZ|PRZYBYŁOWSKI Kancelaria Radców Prawnych

ŚWIRBUTOWICZ|PRZYBYŁOWSKI Kancelaria Radców Prawnych

ŚWIRBUTOWICZ|PRZYBYŁOWSKI Kancelaria Radców Prawnych świadczy kompleksowe usługi prawne zarówno na rzecz przedsiębiorców – spółek prawa handlowego oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, fundacji, stowarzyszeń, instytucji publicznych, jak i klientów indywidualnych. Prawnicy Kancelarii reprezentują Klientów w sporach sądowych i pozasądowych, a także w negocjacjach z kontrahentami.

Radca prawny Damian Przybyłowski jest autorem publikacji: „Przesłanki objęcia ubezpieczeniami społecznymi osób wykonujących pracę na podstawie umów nazwanych „umowami o dzieło” – analiza wybranego orzecznictwa” oraz „Odpowiedzialność odszkodowawcza pracownika w związku z nałożeniem na pracodawcę kary o charakterze administracyjnym”. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy.
Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej Klientów korporacyjnych. Prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego oraz w szczególności prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Radca prawny Anna Świrbutowicz-Przybyłowska specjalizuje się w udzielaniu profesjonalnej pomocy prawnej w zakresie zawierania i wykonywania umów, dochodzenia roszczeń i należności wynikających z czynności cywilnoprawnych oraz w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego.

http://www.kancelariaprzybylowscy.pl/

Nowowiejskiego 9/301, 10-162 Olsztyn