Odporność Psychiczna - Ewa Waszkiewicz

03.03.2021

Odporność Psychiczna

Odporność Psychiczna to zdolność danego człowieka do efektywnego radzenia sobie z czynnikami stresu, presją i wyzwaniami, oraz osiąganie wydajności odpowiadającej własnym możliwościom niezależnie od okoliczności. Odporność psychiczna pełni ważną rolę w świecie VUCA, bo każdy z nas mierzy się z ciągłymi, złożonymi zmianami, brakiem przewidywalności i niejednoznacznością. 

Na naszym cotygodniowym spotkaniu, Ewa Waszkiewicz, psycholog, licencjonowany trener odporności psychicznej (kwestionariusz MTQ48 firmy AQR International Ltd.) oraz psycholog pracy (certyfikat EuroPsy) wprowadziła nas w obszar odporności psychicznej. 

Ewa wskazała stereotypy dotyczące Odporności Psychicznej i wyjaśniła, że osoby bardziej odporne psychicznie:
a) mają większe subiektywne poczucie wpływu na swoje życie;
b) lepiej zarządzają swoimi emocjami, opanowują szybciej złość, smutek i lęk;
c) chętniej wychodzą ze strefy komfortu, uczą się nowych rzeczy i podejmują wyzwania;
d) są bardziej zdeterminowane w realizacji planów, nie poddają się z powodu niepowodzeń;
e) są bardziej pewne siebie i wierzą w swoje możliwości niezależnie od okoliczności. 

Wszyscy zebrani na naszym środowym spotkaniu online dowiedzieli się także, że nie ma gotowych recept na rozwój odporności psychicznej, ale są metody dostępne dla każdego jak: praktyka wdzięczności, wizualizacja, psychologia pozytywna, medytacja, kontrola lęku i dystraktorów itd.

Jeśli czujesz, że chciałbyś/-abyś rozwinąć swoją odporność psychiczną profesjonalnie - skontaktuj się z Ewą Waszkiewicz, www.pracowniawaszkiewicz.pl. Sprawdź swój poziom odporności psychicznej za pomocą testu MTQ48 i stwórz z Ewą plan rozwoju.

Zajrzyj też na naszą stronę na FB i sprawdź, o czym będziemy mówić na kolejnym spotkaniu Olsztyńskiej Grupy Wspierania Biznesu: https://www.facebook.com/ogwbpl
Zapraszamy serdecznie na nasze spotkania!

Galeria