Paweł Stolarczyk

Inżynier budownictwa z szerokim doświadczeniem w projektowaniu i prowadzeniu inwestycji budowlanych: Kierownictwo budów, projektowanie, inspektor nadzoru, rzeczoznawstwo w wycenie nieruchomości, kosztorysowanie, ochrona informacji niejawnych, obsługa projektów UE z ramienia instytucji finansujących, doradztwo i projektowanie w budownictwie pasywnym.
Zainteresowania: Taniec, bieganie, turystyka, żeglarstwo, nurkowanie, budownictwo zrównoważone, zintegrowane infrastrukturalnie z ogrodami permakulturowymi.

Passystem Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Passystem Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Passystem to biuro techniczne świadczące kompleksowe usługi budowlano-inwestycyjne „od projektu do efektu” – w tym: doradztwo, pomoc w wycenie nieruchomości, zakupie i sprzedaży nieruchomości, projektowanie i wykonanie robót budowlanych. Oferujemy również optymalizacje energetyczne i termomodernizacje istniejących budynków i mieszkań.
Specjalizujemy się w budownictwie pasywnym i + energetycznym. 

Adres strony: http://passystem.pl Adres: Klonowa 26
10-155 Olsztyn

Marki